PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KURUMSAL DEĞİŞİM ADIMLARI

Kurumsal

 

21.yy da gelişmekte ve büyümekte olan ülkelerde, ekonomik sistemlerin revizyon ve değişim yaşandığı süreçlerde, arz ve talep dengesinin çok hızlı değişkenlik gösterdiği dönemlerde, perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin rekabetin artarak karlılığın azaldığı bir dönemde, sürdürülebilir bir başarıyı elde edebilmeleri için son derece verimli operasyonel faaliyetler içerisinde bulunmaları gerekmektedir. Özellikle son ekonomik krizlerle beraber büyümenin ve kalkınmanın temel yolu, mevcut kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Özellikle başta perakende sektörü olmak üzere sınırlı kâr paylarıyla en düşük kaynak ile en fazla çıktıyı elde ederek, rekabeti sürdürebilmek, büyüyebilmek ve karlılıklarını arttırabilmek için mevcut kaynaklarını ne derecede etkili ve ölçülü kullandıklarını belirleyen verimlilik/performans koşullarının kontrol edilebilir ve ölçülebilir olması gerekmektedir.
 

Artan rekabet, küresel ekonomi, teknolojik değişimler, müşteri odaklı değişimi zorunlu kılmaktadır. Hız, esneklik, değişime ayak uydurmak bu dönemin en önemli faktörleridir. Bütün iş dünyası için organizasyonlar yeniden yapılanmakta, yönetimler değişmekte, sermayeler el değiştirmektedir. İçinde bulunan sektörlerde değişimler yapılarak tüm sektörler yeniden rotasını belirlemektedir. Bu uğurda “asla satılamaz” denilen şirketlerin bile elden çıkarıldığı görülmüştür. Bütün bu yeniden yapılanma sürecini ise tetikleyen temel faktörler şu şekliyledir;

 

1-STRATEJİK SEKTÖR ANALİZİ VE YÖNETİMİ

Sektörlerde faaliyet süreçleri değişmektedir. Artan rekabet ve yabancı sermaye girişi de büyük ölçekli şirketleri etkilemektedir. Küresel likiditenin bol olduğu bu dönemde yabancı ortaklıklarla işbirlikleri ve satın almalar hız kazanmıştır.

 

2-STRATEJİK REKABET YÖNETİMİ

Sektörlerde rekabet edebilmek için tedarik süreçleri, ar-ge, süreç yönetimi, satış, dağıtım kanalları güçlü olan şirketler etkin rol oynamaktadırlar. Bu etkenler belirli ölçeklere ulaşamayan şirketlerin rekabet şansı kalmayacaktır.

 

3-YALIN SÜREÇ YÖNETİMİ

Rekabet süreçlerinde hızlı uyum isteği, şirketleri yalın bir yapıya itmektedir. Günümüzde özellikle yeni nesil, görevlerinde daha fazla inisiyatif istemektedir. Y kuşağının üst yönetimlerde etkili olduğu bu dönemlerde bilgi yönetimi teknolojiyle birlikte çok etkili bir şekilde uygulanmaktadır.

 

4-FİNANSAL SÜREÇ YÖNETİMİ

Şirketlerde finans yönetimi yaşanan krizlerle en etkili bir yapıya gelmiştir. Organizasyonlarda finans yönetimi, finans komitelerinde ayrışmalar yapılmaktadır. Operasyonel ve stratejik finans yönetim süreçleri ayrı olarak uygulanmaktadır.

 

5-STRATEJİK PLANLAMA YÖNETİMİ

Sektörlerin değişim ve gelişim süreçlerinde gelecek stratejilerini belirlemek ülkemizde iş yönetimlerinde olmazsa olmaz kriterlerden oluşmaktadır. Şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli, mikro ve makro hedeflerini belirlemek ve şirket yönetimlerinde ortak paydada buluşmak zorunlu kılmaktadır.

 

6-GELECEK TRENDLER 

Yeni ekosistemde talep odaklı bir yapı oluşmuştur. Bu süreçte müşteri beklentileri, istekleri konusunda daha bilinçli hale gelen tüketiciler, şirketleri kendilerini dinlemeye ve bu yolda değişime itmektedir. Bu süreçte şirketlerin, hem Pazar hem müşteri odaklı değişimleri kaçınılmazdır.

 

7-TEDARİK LOJİSTİK SÜREÇLERİ

Şirketlerin satın alma süreçlerinde yeni işbirlikleri, ortak satınalmalar ve hammadde kaynaklarına yakın olmakla beraber ürün ve malzemelerin aracısız yeni dağıtım kanalları oluşturularak uzak lokasyonlara ulaşmada alternatif dış kaynak kullanımı, şirketleri tedarik ve lojistik süreçlerde güçlü kılacaktır.

 

8- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Dünyamızda gelişmiş ekonomilerdeki yaşlı nüfus ile gelişmekte olan ülkelerdeki genç nüfusun yönetimlerdeki geçiş süreçleri ve kuşak çatışmaları, kariyer planları, uzmanlıkları, mesleki ve yönetimsel becerileri yeni dönemin insan yönetiminde ve gelecek planlamasında çalışma yapılacak alanlardır.

 

9- TEKNOLOJİK UYUM

Şirketlerin rekabet süreçlerinde bütün iş akışlarında bilgi ve yazılım teknolojilerinin getirmiş olduğu imkânlarla iş yönetimlerinde planlama, kontrol, denetim, analiz, müşteri ilişkileri yönetimi, iş zekâsı süreçlerinde teknoloji, değişimin odağındadır.

 

 

SEFA ESEN
MARMARA SPS
YÖNETİM DANIŞMANI&EĞİTMEN