OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ İLE HARMANLANMIŞ YENİ BİR METOD

Yüksek Yapılı Zekalar

 

Franchise yöntemi büyümek isteyen farklı sektörlerdeki işletmelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. “Yüksek Yapılı Zekalar” da eğitim alanında faaliyet gösteren ve büyümesini franchise ile sağlamayı planlayan bir yapı. Yüksek Yapılı Zekalar Kurucusu Davranış Bilimleri Uzmanı Mahmut Yıldırım, geliştirdikleri yeni ve özgün eğitim sisteminiPrivate Sector için değerlendirdi. Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin eğitim sistemleri ile günümüz modern verilerini bir araya getirerek, yeni bir eğitim sistemini sunduklarını dile getiren Yıldırım, önceliklerinin insana yatırım olduğunu ifade ettiği bu yeni sistemin gelecek planını franchise ile oluşturduklarını söyledi.

 

OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ İLE HARMANLANMIŞ YENİ BİR METODMahmut Yıldırım

Yüksek Yapılı Zekalar, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde verilmiş üstün eğitimlerden ilham alarak, liderlik vasıflarını, zeka altyapısını ve hafıza melekelerini geliştirmek için yola çıkmış, ARGE, eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren bir markadır. Anadolu’nun binlerce yıllık birikimi ile modern dünyanın verilerini harmanlayan özgün sistemi ile, yurtdışından ithal edilen öğretim metotlarına meydan okur.

 

ÖNCELİĞİMİZ İNSANA YATIRIM

Geliştirdiğimiz sistemleri kısa ve orta vadede ülke geneline yaygınlaştırma hedefimizin yanı sıra bu üstün sistemleri yurtdışına açma konusunda da gelecek planlarımız bulunuyor. Mental aritmetik, hızlı okuma ve kişisel gelişim eğitimlerinde beklentilerin karşılanmaması ile artan şube taleplerine karşı titiz ve özenli yaklaşıyoruz. İstikrarlı bir büyümenin yanında şubeleşme önceliklerinin başında, beraber iş yapacağımız ortaklarımızın uygun yeterlilikte olmaları yer alıyor.

Franchise taleplerinde, verilecek eğitimleri salt ticari bir anlayışla ele almaktansa, insanımıza yapılan bir yatırım olarak benimsenmesini önemsiyoruz. Bu açıdan, markamızdan,  franchise almak isteyenlerden de bu yönde bir hassasiyet talebimiz oluyor.

 

ULAŞMAK VE ULAŞILIR OLMAK İÇİN FRANCHİSE DOĞRU YÖNTEM

“Daha fazla insana eğitimlerimizi ulaştırmak ve ulaşılır olmak için franchise ile büyümemizi planlıyoruz. Kendi kültürümüz ve modern dünyanın birikimlerini bir araya getirerek, yeni ve özgün bir eğitim sistemini gelecek nesillere sunuyoruz”

Sunmuş olduğumuz hizmet, benzerlerinden farklı, kendine has yöntemleri olan bir eğitim hizmetidir. Bu nedenle, kendi kültürümüzde harmanlanmış, bu toprakların birikimleri ile oluşmuş bir eğitim sistemini yine ülkemizde yaymak ve farklı bölgelerde de ulaşılır olmak istiyoruz. Bu nedenle franchise yöntemi bizim için daha ulaşılır olma imkanı sağlıyor ve tercih sebebi haline geliyor. 

 

İŞ ORTAKLARIMIZ KURUMSALLIĞI BENİMSEMİŞ OLMALI

Franchise verirken dikkat ettiğimiz ve önemli olduğunu düşündüğümüz birkaç unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki yeterliliği olan ve işimizi doğru sunabilen iş ortakları olmasıdır. Mesleki olarak dürüst ticareti benimsemiş olan, etik anlayışına sahip bireyler olmasına da dikkat ediyoruz.  İleriye dönük planlarımız çerçevesinde kurumsallaşma kültürü de oldukça önemli. Kurumsallaşma kültürüne sahip, bu kültürü deneyimlemiş ve tatbik edebilen, eğitim camiasına yakın ve üretken, çözüm odaklı düşünebilen iş ortakları olmasına dikkat ediyoruz.

Mahmut Yıldırım


MARKALAŞMA İÇİN ÖNCELİK ARGE VE İNOVASYON

Markalaşma sürecinde en önemli nokta ortaya koyduğunuz ürün/hizmetin hedef kitleye fayda sağlıyor olmasıdır. Eğitim sektörü, aşırı imaj çalışması yapmış, hizmet içerikleri ve kalite seviyeleri birbirinin aynısı markaların oluşturduğu ve güvensizliğin, şüphenin fazla olduğu bir sektör. Bununla beraber insanımızın fark yaratmak için faydalanmak zorunda olduğu bir sektör. Sektöre girişimiz standardın ötesinde aykırı çıkışlar yaparak oldu. Geçmiş araştırmalarını günün bilimsel verilerine adapte ederek güçlü bir sistem geliştirmenin ve sektörü tanımanın kolaylığıyla sektörde kabul edilebilirliğimiz kısa sürede gerçekleşti. Ürün ve hizmet kalitesini artırırken fiyat politikasında da sert bir duruş sergilememiz bunun yanında müşteri ilişkilerini iyi takip etmemiz marka bilinirliğini belirli bir noktaya taşıdı.

Markalaşmada günümüzde yapılan en büyük hatalardan birisi karlılaşmak düşüncesi. Marka ve imaj belirli bir seviyeye gelmeden karlılaşmak için atılan bütün adımlar maalesef olumsuz dönüşlere neden olabiliyor. Ürün/hizmet kalitesi için arge ve inovasyon çalışmalarına önem verilmemesi, fiyat politikalarıyla sürekli oynamalar (rekabet etme bahanesi), yönetim anlayışlarının henüz yerleşmemesi gibi nedenler günümüzde markalaşma ve ardından karlılaşma seviyesini olumsuz etkilemekte. Kalıcı ve kar üreten bir marka olmak için inovasyona yatırım yapmak gerekiyor. Günümüzde maalesef kar üretemeyen markalar çöplüğüne şahidiz.

Kar üreten, katma değer katan bir markalaşma için; arge ve inovasyon, marka bilinirliğini artırmak için reklam ve müşteri ilişkileri yönetimi, marka itibarı için hizmet kalitesi ve sıradışı hizmetler, rakiplerden farklılaşacak reklam, tasarım, hizmet çalışmaları yapılmalıdır.