İŞ DÜNYASINDA PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN SİYASİLER SAHAYA İNMELİ

İlhan Erdal

Müsiad Başkanı İlhan Erdal
MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, Ankara ekonomisinde öne çıkan ve tekrar ayağa kaldırılması gereken sektörlerden bahsetti. Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine değinen Başkan Erdal, MÜSİAD Ankara Şubesi olarak iş dünyasının sorunlarını gidermek adına yapmış oldukları çalışmaları da Private Sector okuyucuları için değerlendirdi. Ankara iş dünyası için çözüm önerileri geliştirdiklerini anlatan Erdal, milletvekillerinin başkent sanayisi ve ticaretinin gelişimi için iş birliği yapması ve bu alanlarda çözümler  için fedakarlık yapmaları gerektiğine değindi. Sanayi ve ticaret alanlarından sorumlu milletvekilleri olmasının sorunların hızlı çözümü için elzem olduğunu söyleyen Erdal, “Bürokratik engelleri aşmanın da formülü bu proje olacaktır” dedi.

 

 

HER SEKTÖR TEKNOLOJİK ÜRETİME ENTEGRE OLMALI

Ankara ticaret ve sanayisinde gelecek vadettiğini düşündüğünüz sektörler hangileridir?

Ankara’ya yapılan ve yakın gelecekte yapılması planlanan yatırımlar neticesinde ön plana çıkan ve sık sık gündeme gelen sektörlerin savunma sanayi, medikal, sağlık ve raylı sistemler olduğunu söyleyebiliriz. Tabiî ki, son yıllarda tüm bu sektörleri kapsayan bir konu da yüksek katma değerli teknolojik üretimlerin yapılmasıdır. Bu konuda MÜSİAD Genel Merkezimizin de önemli çalışmaları mevcut. High-Tech Port adı verilen proje ile ileri teknoloji üretimi yapan firmalar ile hedef pazarlar bir araya getirilerek teknolojik üretim için olumlu adımlar atılıyor. Bu anlamda gelecek için her sektör teknolojiye adapte olmalı ve kendi alanında teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelidir.  

Son dönemde gittikçe önem kazanan hızlı tren ve metro gibi ulaşım araçlarının üretiminde de Ankara Sanayisi’nin önemli girişimleri olmuştur. Bu anlamda bizlerde çözüm üretmek ve çözümün bir parçası olmak adına girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığı gibi ilgili kurumlara MÜSİAD Ankara olarak raporlar sunuyor ve üretime dair fikir alışverişinde bulunuyoruz. Raylı sistemler ile ilgili çalışmalarımızın dışında bu alanda faaliyet gösteren üyelerimiz bulunuyor. Sektörün ivme kazanması için çalışmalar başlatan ve devam ettiren OSTİM’in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da şube üyelerimiz arasında. Sektörün içerisinde faaliyet gösteren üyelerimiz sayesinde, sektördeki gelişmeleri ve sorunları da yakından takip edebiliyoruz.

Savunma Sanayinde de Ankara Kazan ilçesinde yapılan yatırımlar var. Savunma Sanayi için ayrılmış olan üretim alanları var. Bu alanda yapılacak üretimlerin de son yıllarda ülkemize yakın coğrafyalarda yaşanan savaşlar nedeni ile önemi artmıştır. Son yıllarda özellikle komşularımızda meydana gelen gerginlikler neticesinde milli savunma sanayimizin ne kadar gerekli olduğunu görmüş olduk. Bu sebeple yakın gelecekte yatırım yapılacak ve gelişecek olan sektörler arasında savunma sanayi gelmektedir.   

 

SİTELER ESKİ GÜCÜNE KAVUŞMALISiteler Mobilya

Ancak bu sektörlerin dışında ilgi gösterilmesi ve tekrar ayağa kaldırılması gereken bir sektör de mobilya sektörüdür. Ankara’da dünyaya mobilya ihraç eden Siteler, bu alanda sektör öncüsü konumundadır. Ancak bu bölgenin en baştan ele alınarak, tekrar dizayn edilmesi gerekir. Siteler’in tekrar eski gücüne ve etkisine kavuşması için, başında devlet desteğinin sağlandığı çok ayaklı bir proje yürütülebileceğine inanıyoruz. Genel hatları ile bakıldığı zaman, bölgenin geçmişi ve iş tecrübesi çok eskilere dayanmasına rağmen, ülkemizin farklı illerinde daha sonra ortaya çıkan benzer yapılar, daha bilinir bir duruma gelmiştir. Bunun temel sebepleri arasında tanıtım eksikliği, tasarım ve dizayn gibi konular gelmektedir. Bu anlamda bizler MÜSİAD Ankara Şubesi olarak, Siteler’in daha organize ve teknoloji ile harmanlanmış estetik bir yapıya kavuşması için girişimlerde bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz. Bakanlık düzeyinde gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve görüşmelerimiz, sorunun çözümü için attığımız adımların başında geliyor. Ankara’da var olan sektörlerin değer yitirmemesi ve tekrar ayağa kaldırılması için Ankara iş dünyası, stklar ve ilgili kurum ve kuruluşlar topyekün bir çaba göstermelidir diyebilirim.

Ankara’da mobilya gibi bulunduğu sektöre yön veren markaların olduğu bir diğer sektör de tekstildir. Başta kadın giyim olmak üzere Ankara, hazır giyim alanında önemli markalar çıkarmıştır ve bu alanda da gelecek vadeden markalar oluşturulmuştur. İnanıyorum ki, önümüzdeki yıllarda bu markalar global bir çizgi yakalayacaklardır.

 

 

 “Ankara’da ulaşım hatlarının gelişmesi şehrin ticari ve turistik potansiyelini arttırıyor”

Ankara’da yurt içi ve yurt dışı üretim hatlarının gelişmesinin ticari hayata ne gibi katkı sunduğunu düşünüyorsunuz?

Bir şehrin ticari gelişimi için erişilebilirlik önceliklerin başında gelir. Ankara da son yıllarda kara ve hava ulaşımında önemli bir mesafe aldı. Hızlı tren ile Konya ve Eskişehir’e ulaşım hızlandı. Aynı paralelde İstanbul ve İzmir için de yapımı devam eden demir yolu hatları bu şehirlerle olan ulaşım ve iletişimi de hızlandıracak. Öte yandan hava yollarının gelişimine baktığımızda, Ankara’dan aktarma yapmadan, yurt içi ve dışında pek çok merkeze ulaşım kolaylaştı. Şehrin ticari potansiyeli ve hinterlandı açısından bakıldığında çok önemli sayacağımız bu gelişmeler, başkentin turistik gelişimine de katkı sağlamaktadır.

Örneğin; Ankara Ticaret Odası liderliğinde düzenlenen “Ankara Shopping Fest” etkinliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapımına devam ettiği “Ankara Tema Park” ve şehrin tarihi mekanları, sağlık turizmi bölge içerisinde başkenti cazibe merkezi haline getiriyor. Bu tür etkinliklerden yararlanmak isteyen yerli turistlerin de Ankara’ya ulaşımı kolaylaştı ve hızlandı.

Günümüzde hayat çok daha yoğun ve insanlar sosyal etkinliklere zaman ayırmakta güçlük çekiyor. Zamanın bu denli kıymetli olduğu bir çağda hızlı ulaşımın da değeri artıyor. Tüm bu imkanların sağlandığı başkentimizde düzenlenecek her organizasyon ve etkinlik, ulaşım imkanları sayesinde bölgeye ve ülkeye hitap etmeyi başaracaktır. Hava ulaşımındaki gelişmeler sayesinde etki alanı uluslar arası bir boyut da kazanacaktır.


 

MÜSİAD ANKARA, SİYASİLERİ SAHADA GÖRMEK İSTİYOR

MÜSİAD Ankara Şube Başkanı olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının ticari hayata ne gibi etkileri olduğunu düşünüyorsunuz? MÜSİAD Ankara olarak ticari hayata katkı sağlamak adına sizlerin planladığı veya hayata geçirdiği projeler var mı?

Yalnızca ekonomik anlamda değil gündem oluşturan her konu hakkında STK’lar, yol göstermek ve eleştirilerde bulunmak adına önemli yapılardır. Bu yapıların var olması daha sağlıklı bir demokratik işleyiş için de gereklidir. Öte yandan STK’ların yapmış oldukları eleştirilere karşılık, muhatapların da bu eleştirileri veya ufuk kazandıracak çalışmaları dikkate alarak değerlendirmeleri gerekmektedir.

Ekonomik alanda da sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Ülke ekonomisi başta olmak üzere bölgesel veya kentsel çapta çalışmalar ile ekonomik yapı değerlendirilmeli ve katkı sağlanacak noktalar STK’lar tarafından belirlenmelidir.

MÜSİAD Ankara Şubesi olarak bizler ekonomiye dinamizm kazandırmak adına çapraz ticaret aktiviteleri düzenliyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde, üyelerimizin birbirlerini tanımasını ve ticaretlerinin artmasını sağlıyoruz. Sektör Kurullarımız tarafından yapılan bu çalışma, Ankara’da farklı STK’lar ile yapılarak daha geniş çaplı bir organizasyon haline getirilebilir.

Diğer taraftan, sektörel sorunlara da eğilerek çözüm üretmek için çaba sarf ediyoruz. Çeşitli sektörlerde yaşanan problemlerin tespitini yaptıktan sonra, ilgili kurum ve makamlara yapmış olduğumuz çalışmaları sunarak, çözüm üretmek adına çaba gösteriyoruz. İş dünyasının sorunlarını her fırsatta muhataplarına ileterek, sorunların ortadan kalkması için gerekli olan önerilerimizi de sunuyoruz.

 

Ankara Ekonomisini daha dinamik bir hale getirmek adına geliştirdiğiniz fikirleriniz var mı?

Aslına bakarsanız, Ankara iş hayatında sorunların çözümü için, siyasi bir desteğin eksik olduğunu düşünüyorum. Bu noktada milletvekillerine önemli görevler düşüyor. Milletvekillerinin tıpkı mecliste, almış oldukları komisyon görevleri gibi, Ankara’nın sanayisi ve ticaretinde de yer almaları gerekir. Düşündüğümüz modelde, milletvekillerinin, Ankara sanayi ve üretim bölgelerinden sorumlu olması ve bölge sorunlarını bürokratik ve siyasal alanlara taşımaları gibi konular var. Örneğin; Ostim Sanayi Bölgesi, Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Siteler, tekno kentler ve üretimin, ticaretin olduğu her alan için ayrı ayrı sorumlu olan milletvekillerinin olması, hem bölgesel olarak özel sorunların, hem de şehrin ticaret ve sanayisinin genel sorunlarının çözümünde önemli bir rol oynayacaktır.

İş dünyasının bürokratik sorunlarını aşması ve siyasi mecralarda problemlerin karşılık bulması için böyle bir uygulama kesinlikle oluşturulmalı ve işlerlik kazandırılmalıdır. Bu sayede ekonomik alanda atılacak adımlarda siyasilerimiz de elini taşın altına koymuş ve çözüm için aktif rol üstlenmiş olacaklardır.